Stetoskopy i inne akcesoria

Poznaj najnowocze¶niejsze akcesoria z dziedziny stetoskopów, aparatów EKG i ci¶nieniomierzy Omron.

Stetoskopy

Nasz asortyemt

Stetoskopy

Dzisiejsze stetoskopy to nie tylko proste w konstrukcji głowice i słuchawki. Nowoczesne stetoskopy wspomagane s± przez elektroniczne akcesoria oraz komputery. Zobacz nasz± ofertę.

Aparaty EKG

Poznaj nasze najnowocze¶niejsze Aparaty EKG. Nowatorskie rozwi±zania, niezawodne technologie w przystępnej cenie.

Ci¶nieniomierze Omron

Schorzenia nadci¶nienia s± coraz powszechniejsze. Dlatego warto codziennie kontrolować swoje ci¶nienie przy pomocy nowoczesnych ci¶nieniomierzy Omron.

Kontakt

Skontaktuj się z naszym handlowcem w celu poznania pełnej oferty oraz zapoznania się z warunkami współpracy. Kontakt możliwy jest form± mailow±, telefoniczn± oraz w stacjonarnych oddziałach naszej firmy.

Kontakt

  • Aparaty EKG: aparatyekg@medicine.pl
  • Stetoskopy: stetoskopy@medicine.pl
  • Ci¶nieniomierze Omron: omron@medicine.pl
  • Pozostałe: info@medicine.pl

Adres firmy

Medicine Sp. z o.o.
Szptalna 13
00-112 Warszawa
tel. 22 524-010-111